Heden en toekomst.

(t/m 2000)

De vereniging is gezeteld in café " 't Vereinshoes" , voorheen " Het Verenigingsgebouw ", alwaar pdv Huiswaarts sinds 1955 haar domicilie heeft. Vier kasteleins zijn in deze jaren onze gastheer geweest, nl P Schijns, J Deitz, W Everhartz en nu M Delnoye. De vereniging heeft nog 25 leden, waarvan 18 leden de duivensport daadwerkelijk uitoefenen. Ook de als een der oudste postduivenvereniging van Nederland ontkomt niet aan het gegeven, dat in onze huidige samenleving het totale verenigingsleven een moeilijke tijd tegemoet gaat. De vergrijzing in de duivensport neemt schrikbarend toe en aanwas van nieuwe leden zit helaas nog niet in het verschiet. De reglementen van de N P O, dat een basisvereniging kleiner dan 15 leden moet ophouden te bestaan, doet in deze geen goed. Een spoedige fusie zal dan ook noodzakelijk blijken om de duivensport in Vaals te behouden. De afgelopen 30 jaar zijn er toch mooie resultaten behaald door leden van onze vereniging op provinciale vluchten, n.l. winnaar St Vincent 1971 L Jungblut, tevens snelste duif van Nederland, Orleans 1986 P Steyns, derbyvlucht jonge duiven 1990 J Koenen, Montargis 1991 J Jaspers, Orleans 1992 Gebr Bulles. Op 18 maart 2000 wordt het 125 jarig jubileum gestart met een hl.mis om 16.00 in de
St Pauluskerk m.m.v. het Jongeren Ensemble Vaals. Aansluitend is een koffietafel, waarna vanaf 19.00 tot 20.30 een receptie wordt gehouden in café " 't Vereinshoes" , Koperstraat 21 met aansluitend een gezellige avond met Vaalser artiesten. Gehuldigd worden de volgende jubilarissen: L Waelen 50 jaar lid, P Steyns 40 jaar lid, M Straat 40 jaar lid, M Counotte 40 jaar lid; J Bulles 40 jaar lid; H Bulles 40 jaar lid; 25 jaar lid zijn P Belleflame , T Gulpen, H Schiffers en
J Kohnen. Als liefhebber worden gehuldigd J Koenen 60 jaar , J Jaspers 50 jaar, J Merx 40 jaar , P Merx 40 jaar,
H Mullenders 40 jaar. Het bestuur bestaat uit voorzitter W Kohnen ( 35 jaar bestuurslid ), secretaris/penningmeester H Bulles (35 jaar bestuurslid, waarvan 25 jaar secretaris/penningmeester ) en de leden P Belleflame en J Wings.

Agenda: