Wetenswaardigheden

In 1903 betaald men voor 1000 gummibanden 12 mark; in 1937 voor 1000 stuks fl 2,75 en nu fl 43,-. In april 1906 ontvangt men van de plaatselijke V.V.V " Neerlands Hoogste Berg" een schrijven om een geldelijke bijdrage ten behoeve van de in de provincie Zeeland door overstromingen noodlijdenden. In 1920 besluit men de contributie te voldoen in guldens. Zeer vereerd zijn de leden als een lid van de vereniging, Chris Schobben, wordt gekozen als 2e voorzitter van de Heerlensche Bond. Vanaf 1939 wordt alles geschreven in de Nederlandse taal. De eerste vergadering na de orlog vindt plaats op 15 april 1945. De secretaris schrijft het volgende: " Afgezien van enige minder belangrijke bijeenkomsten in den bezettingstijd door den duitschers kwamen de leden weer bijeen na een gedwongen rustpauze van ongeveer 5 jaren door den oorlog, om den noodige werkzaamheden te hervatten voor den wederopbouw van den duivensport" Er wordt een verzoek gericht aan het Militair Gezag in Nederland om behulpzaam te zijn bij aanschaf van postduiven. Op gezag van de bezettende macht moesten alle duiven in aug 1942 worden afgemaakt. Er staat nog bij vermeldt, dat een vergoeding tot heden achterwege is gebleven. Op 20 oktober 1945 is een voederregeling door de overheid vastgelegd, waarbij ieder lid een kwantum van een kilo voer per maand per duif krijgt. Het houden van postduiven probeert men enigszins te bevorderen.

Agenda: