Algemeen

(t/m 2000)

V P V Huiswaarts 1875 is een fusie tussen de verenigingen Vaalser Postduiven Vereniging,opgericht in 1875 en pdv Huiswaarts, opgericht in 1902. De fusie komt tot stand in 1960. Aanleiding tot de fusie is het teruglopen van het ledental en toename van de onkosten.Na de fusie telt de vereniging 41 leden.

Tot de tweede wereldoorlog dragen beide verenigingen een Duitse naam, te weten Vaalser Brieftaubengesellschaft en Brieftaubengesellschaft Heimkehr. De notulen zijn dan ook tot 1939 in de Duitse taal geschreven. Deze Protokollbuecher bevatten vele interessante feiten. Het oudste boek van de VPV dateert uit 1901; het oudste kasboek van pdv Huiswaarts uit 1907. plaquette" Totaal zijn er door de oorlogen heen 7 stuks behouden gebleven.
Vergaderen is in de regel om de 3 a 4 weken. Leden, welke de vergadering niet bijwonen of te laat komen, krijgen een geldboete. Eveneens krijgt een secretaris een boete, omdat hij de uitnodigingen te laat bij de leden heeft bezorgd.Ieder jaar wordt een nieuw bestuur gekozen. Dit verklaart ook de vele bestuurswisselingen in de loop der jaren.
C v d Laar heeft 40 jaren een bestuursfunctie uitgeoefend, merendeels secretaris. De tegenwoordige secretaris H Bulles zit nu 35 jaar in het bestuur, waarvan de laatste 25 jaar als secretaris/penningmeester.
Van de oprichters van de V P V zijn geen namen bekend. Bij de pdv Huiswaarts behoren W Krill en H Kremer tot de oprichters,die in 1952 worden gehuldigd. Vanaf de fusie tot heden heeft de vereniging 3 voorzitters ( J Kroll, P Steyns, W Kohnen ), 3 secretarissen ( F Baggen, J Bulles, H Bulles) en 4 penningmeesters ( J Lahaye, J Souren, J Bulles,H Bulles) gekend.

Agenda: