Tentoonstelling

Het organiseren van tentoonstellingen is ieder jaar op de vergadering een lang gesprekspunt. In de meeste gevallen wordt besloten, dat ieder lid 5 duiven mag zetten. Duiven die prijs hebben op de tentoonstellling, worden een week later vanaf het verenigingslokaal losgelaten. De liefhebber moet zijn duif dan later tonen bij de voorzitter. Hierna ontvangt hij de gewonnen prijs. Dit als controle dat de liefhebber de rechtmatige eigenaar is van de duif. In 1927 viert de pdv Huiswaarts haar verlaat 25 jarig jubileum; de V P V bestaat meer als 50 jaar en houdt een tentoonstelling met huldiging van een viertal jubilarissen in 1928. Het 75 jarig bestaan wordt in 1950 gevierd met een jubileumtentoonstelling, waaraan door 560 duiven wordt deelgenomen. De geschonken prijzen hebben een getaxeerde waarde van Fl 700,- De pdv Huiswaarts viert het 50 jarig bestaan in 1952 met 763 deelnemende duiven. In 1950 hebben beide verenigingen samen 115 leden op de ledenlijst staan. In 1975 bij het 100 jarig bestaan van de gefuseerde verenigingen is er een grootse jubileumtentoonstelling in café " Vols Alaaf ", de voormalige bioscoop. Aanwezig zijn bijna 1300 duiven, die strijden voor de vele geschonken eremedailles, o.a van Z.K.H prins Bernhard, Provinciebestuur Limburg, gemeente Vaals, consulaten van Duitsland, Belgie en Nederland. Er zijn dertien jubilarissen en dhr H Senster wordt vereerd met een koninklijke onderscheiding in de orde van Oranje Nassau. Hij heeft meer als vijftig jaar een bestuursfunctie vervuld

Agenda: